SISSELA NUTLEY

Lilla hjärnans utveckling - med och utan digitala verktyg

Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skiljer sig det lilla barnets hjärna från det äldre? Föreläsningen är en forskningsbaserad genomgång av vad som behövs för att stötta hjärnans utveckling i olika faser. Sisselas egen forskningen om utvecklingen av hjärnans kognitiva funktioner och deras förhållande till digitala verktyg, ""skärmtid"" och lärande presenteras på ett lättsmält och tillgängligt sätt.

OLE LIDEGRAN

GDPR ur ett förskolperspektiv - kan det verkligen vara spännande?

Ett försök att förenkla och förtydliga vad som gäller i verksamheten rörande GDPR utan att vi trasslar in oss i juridiska termer. Ole ger tips på vad ni kan göra på er förskola för att bättre efterleva kraven.

 

ANDREAS EBBELIND

Datalogiskt tänkande - en metafor/struktur om undervisning i förskolan

På denna kombinerade föreläsning/workshop kommer vi beröra vad datalogiskt tänkande tillför den pågående debatten om estetiskt, entreprenöriellt och produktivt lärande. Vidare ges korta exempel på hur datalogiskt tänkande kan ta sig uttryck i förskolans praktik. Avslutningsvis diskuteras kort vilka centrala kompetenser vi vill att barn ska börja utveckla.

PERNILLA NILSSON

Att digitalisera förskolan - utmaningar och möjligheter för pedagoger och barn

Pernilla har arbetat tillsammans med förskollärare och studerat undervisning och små barns lärande i naturvetenskap i en förskolekontext. I denna föreläsning diskuteras digitaliseringens möjligheter och utmaningar för pedagogernas vardag.

MÅNS JONASSON

Framtiden är ljusare än vi tror! Hur kan vi ge barn en positiv framtidsbild? Många barn är rädda för framtiden. De oroar sig för klimathotet, för krig och konflikter och mycket annat. Men samtidigt som många av dagens hot är verkliga och kräver vuxnas uppmärksamhet är det viktigt att ge barnen möjlighet till en positiv framtidsbild. Hur ska nästa generation våga och orka tackla problemen om det känns omöjligt redan från början? Måns Jonasson visar från sin bok "Framtidsboken" hur smart teknik, robotar och mycket annat som redan är på gång kan göra framtiden bättre än vi kanske vågar tro idag.