Handledning i distansundervisning

Välkommen att delta på ett tillfälle där du har möjlighet att ställa frågor och få stöd i ditt arbete med distansundervisning. Vi erbjuder ett antal tider under vecka 4, 5, 6 & 7. Passen är endast till för pedagoger i Kronobergs län. Vi riktar oss i första hand till dig som arbetar på låg- och mellanstadiet, men andra pedagoger i länet är så klart också välkomna.
Du kan till exempel få handledning i undervisning med hjälp av Googles verktyg (ex Classroom, Meet) och länslicenser på distans.
Categories: Nyheter