Introduktion av Gapminder i en klass

Till uppgiften

Ämnen: alla
Stadium: från åk 4 till gymnasiet
Nyckelord: visualisering, globalisering, data
Språk: svenska
Omfattning: 5 lektioner
Sammanfattning: genom att använda moderna visualiseringsverktyg kan man väcka intressanta frågor och diskussioner om globala händelser över tiden.
Förkunskaper: Inga

Att presentera ett land med hjälp av Gapminder

Till uppgiften

Ämne: so, no, sv
Stadium: Från åk 4 till gymnasiet
Nyckelord: berätta, länder, redovisa
Språk: svenska
Sammanfattning: Den här lärmodulen är tänkt som en steg för steg instruktion till elever när de ska presentera ett land för sina klasskamrater. Eleverna tränar på att använda Gapminder och interaktiv visualisering som ett verktyg för berättande.
Förkunskaper: grundläggande kunskaper om Gapminder.

Reportage om ett land

GDocs Word Ämne Stadium Nyckelord Språk
.zip SO, matematik 7-9 statistik, omvärldskunskap, världens länder Svenska

 

Europeiska kvinnor och arbetsmarknaden

GDocs Word Ämne Stadium Nyckelord Språk
GDocs .doc So-ämnena Gy, i viss mån även 7-9 genus, kvinnor i arbetslivet, utbildning, läskunnighet Svenska

Sammanfattning: övningarna ger möjlighet till reflektion över skillnaderna i kvinnors anknytning till arbetsmarknaden med avseende på Europa.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper om Gapminder samt om genusfrågor.

 

Genusfrågor -- Kvinnors utbildning

GDocs Word Ämne Stadium Nyckelord Språk
GDocs .doc So-ämnena Gy, I viss mån även 7-9 genus, kvinnor i arbetslivet, utbildning, läskunnighet, AIDS Svenska

Sammanfattning: genom att titta på en rad olika variabler får man en bild av genusperspektivet i Sverige jämfört med andra länder i världen.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper om Gapminder samt om genusfrågor.