Sensorer finns överallt i vår vardag. Dessa kan styra elektriska signaler och beroende på vilken typ av sensorer som används, kan du bestämma när det ska hända något. Genom att koppla in en annan komponent i kretsen kan du skapa en reaktion i form av ljud, ljus eller rörelse. Du har säkert varit med om att gå in i ett rum och en lampa tänds automatiskt eller hört ett billarm gå igång. Men hur fungerar det egentligen?

Skolan ska öka förståelsen för vår omvärld och all teknik som finns runt oss. På AV-Media Region Kronoberg har vi köpt in Little Bits, ett spännande material som gör det möjligt att på ett enkelt sätt experimentera med sensorer och andra komponenter för att förstå hur det fungerar.

Mer information om materialet etc

Materialet består av ett antal små bitar som kopplas ihop med magneter. De är indelade i olika färger för att göra det hela lättare.

De rosa delarna kallas Inputs. Med dessa styr du vad som händer. Det kan vara en ljussensor, en mikrofon eller en strömbrytare. De gröna delarna är Outputs, som ger resultat i form av ljus, ljud eller rörelse. Det kan vara en lysdiod, en motor eller en fläkt. De orange delarna kan koppla samman och grena ut olika delar. De blå delarna används för att koppla på energi från batteriet. Läs mer om de olika komponenterna på länken Utrustning.

Eftersom materialet är så lättanvänt kan det användas från lågstadiet upp till högstadiet.

Materialet nedan har tagits fram i samarbete med Pia Sörgårn på Gustavslundskolan i Växjö.

Boka Little Bits i vår Mediekatalog

 


 

Inledning

Uppgift