Nu finns Makey Makey till utlåning. Makey Makey är ett spännande laborationsmaterial för att bland annat undersöka den slutna strömkretsen på ett lite annorlunda sätt. Labmaterialet består av 5 stycken kretskort med tillhörande kablar. Genom att koppla kretskortet till en dator kan man göra övningar omväxlande och spännande. Kretskortet ersätter piltangenterna, mellanslag och vänster musknapp. 

Baksidan har tolv kontakter som i sitt standardläge är kopplade till tangenterna W, A, S, D, F, G och sex musrörelser (höger, vänster, uppåt, neråt, vänsterklick, högerklick).

Använder du exempelvis programmet Scratch, kan du använda Makey Makey till att styra olika sprajtar, spela på instrument eller göra interaktiva spel.


 

Tryck här för att se vad du får med vid utlåning
  •  5 Makey Makey-kretskort
  •  5 röda USB-kablar att koppla till dator
  •  7x5 kablar i olika färger med krokodilklämmor i ändarna
  •  6x5 tunnare kablar att koppla till kontakterna på baksidan

Väskan passar till gruppövningar, 2-5 elever i varje grupp.

Makey Makey kan inte användas tillsammans med iPad.

 


 

hos.se