Se inbjudan och program

Se inspirationsföreläsningar

”School4you – ett motivationsverktyg”
Tina Thörner & Tina Bågenhammar
Presentation pdf

”Avaz och FreeSpeech som verktyg för kommunikation och språkinlärning”
Mattias Davidsson
Googlepresentation

”STL (Skriva sig till lärande)”
Ditte O´Connor & Eva Ullmander Eriksson
Googlepresentation

”Organisation för ett effektivt samarbete mellan IT-avdelning och verksamhet”
Carolina Sanderberg
Presentation pdf

”Att se lärande i förskolan”
Christine Löthman
Presentation pdf

”Digitalisering som lyfter skolan”
Håkan Fleisher & Helena Kvarnsell
Presentation pdf

”Det globala klassrummets möjligheter”
Lotta Larson & Ola Brorson
Google Dokument

”Digital Reading: e-Books and Digital Text to Support Comprehension”
Lotta Larson
Google Dokument

”Digitala resurser i engelskundervisningen”
Ola Brorson
Google Dokument

”iPads i engelskundervisningen”
Linda Stark
Googlepresentation

”Nyanlända elever – språkutveckling med digitala resurser”
Hülya Basaran
Presentation pdf

”Vill du spara tid och individanpassa din undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel?”
Caren Bildh
Presentation pdf

”Vad säger forskningen om utbildningsvärdet av utbildningsappar?”
Björn Sjödén
Artikel 1
Artikel 2

”Digitala verktyg och läromedel som hjälper dina elever att lyckas bättre”
Charlotta Wendt
Presentation pdf

”Olika verktyg för elever i behov av särskilt stöd”
Yvonne Petersson
Presentation pdf

”Pappersfri undervisning”
Per Gustavsson
Googlepresentation

”Planera och genomföra undervisning med digitala verktyg”
Mikael Bruér
Googlepresentation