Med utgångspunkt från de senaste årens stora undersökningar och forskning ger Per Tikkanen och Mårten Skagert en aktuell bild av barns konsumtionsvanor på Internet och media. Ambitionen är att ge föräldrar verktyg och mönster för att hantera informationssamhället.

Barn och unga som vuxit upp med nätet är digitala på ett annat sätt än vuxna. För många barn är nätet det roligaste och mest naturliga som finns. Där erbjuds även alternativa verktyg som möjliggör för barn med läs och skrivsvårigheter att nå läroplanens mål. Men vad gör barn framför datorn och med sina mobiler? Vad är det första som möter små barn när de börjar surfa? Vad spelar barn och unga för datorspel och var umgås och möts unga på nätet i dag?

Vad är problemet?

Aldrig tidigare har våra barn kommunicerat så mycket som idag. Det handlar inte längre om problem med tillgång utan om kvaliteten i användandet. För den absoluta majoriteten är Internet något positivt men det finns tillräckligt många som har problem med användningen för att föräldrar skall göra något åt det. Vi måste ha kännedom om de föränderliga verktygen som används av våra barn. Annars är vi inte trovärdiga i argumentationen. Men framför allt måste vi ta ansvar för våra barns vardag på nätet. Dessutom måste vi dra nytta av tillgången till de alternativa verktyg som finns tillgängliga genom nätet.

Vad vill vi åstadkomma?

Ge föräldrar insikt i problematiken och möjligheterna med Internet för att kunna utveckla barnens digitala kompetens.

Vårt upplägg

Vi vill gärna ta ett helhetsgrepp vilket innebär att vi under en dag föreläser klass/gruppvis för eleverna tillsammans med berörda lärare. Därefter har vi en föreläsning för pedagoger och avslutar på kvällen med en föreläsning för föräldrar.
Föreläsningen för eleverna är 40-60 min beroende på årskurs. Vi inpassar innehållet från åk1- åk 9.
Föreläsningen för pedagoger och föräldrar med barn i Fk-åk 9 har i stort samma innehåll och tar ca 90 min och bör delas upp med en fikapaus eller liknande.

Föreläsningar för enbart föräldrar/pedagoger går också bra att genomföra precis som tidigare.

Förskolan

Förskolan erbjuds föreläsningar för pedagoger och föräldrar men du behöver samla förskolorna för att vår ekonomi och tid ska räcka till.
Har du andra önskemål försöker vi tillgodose dem.

Pris?

Pris enligt överenskommelse.

Kontakt:

Mårten Skagert
marten.skagert@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se