kl 8.00-8.30

REGISTRERING

Registrering görs i gallerian i hus K2. Se karta över området här.

Maria Högberg

kl 8.30-9.40

INLEDNING & KEYNOTE MARIA HÖGBERG

Digital kreativitet i undervisningen (sal Wicksell i K-huset)

I denna föreläsning delar Maria Högberg med sig av inspirerande exempel på hur digitala verktyg kan användas kreativt i undervisningen. Hon visar exempel på hur kombinationen av digitalt och analogt material kan användas för att nå målen i läroplanen på olika sätt. Exempel på denna sammankoppling är när barn skriver bokstäver på datorn som kan leda vidare till att de sedan börjar skriva bokstäver för hand, att barngruppen upptäcker nya saker i naturen med hjälp av ett webbmikroskop eller att de målar stort i en projicerad bild på väggen med vanliga färger. Maria menar att om vi tar vara på den moderna teknikens möjligheter kan vi nå fler barn och ge fler barn chansen att lära och utforska på ett sätt som passar dem. "Det handlar inte om antingen eller när vi pratar om analoga och digitala verktyg, utan både och."

Om Maria
IKT-pedagog i Kumla kommun. Maria är utbildad förskollärare och har arbetat som det i 30 år. De senaste åren har hon också vidareutbildat sig inom IKT och digitala verktyg. Maria har utforskat och använt digitala verktyg i undervisningen tillsammans med barn från 1 års ålder. Nu har hon en tjänst som IKT-pedagog riktad främst mot förskolan men även en del mot f-klass, lågstadiet och fritids, där hon utbildar, inspirerar och stöttar pedagoger i användandet av digitala verktyg. Maria har nyligen skrivit boken "Digital kreativitet i förskolans undervisning" (Studentlitteratur) och medverkat i den interaktiva digitala boken "Hela förskolan skapar" (Advania). Hon föreläser, har workshops och driver instagramkontot Digitalkreativitet.

kl 9.40-10.15

FIKA OCH UTSTÄLLNING

kl 10.15-10.45

KORT PRESENTATION

Vad är Creaza? (sal K 1211)
Ted Karlstrand & Vibeke Omberg, Creaza. En presentation om Creazas möjligheter. I Creaza kan barn och pedagoger tillsammans skapa fina tecknade serier, filmer, tankekartor, podcasts och presentationer.

Vad är SPSM? (sal K 1043)
Ingmari Svensson och Annika Dahlman SPSM. En presentation om SPSM och om vilket stöd de kan ge till grundskolan, gymnasiet, förskolan, särskolan, vuxenutbildningen och fritidshemmet. Målgrupp - alla som möter barn och elever med funktionsnedsättning i skola, förskola och fritidshemmet.

Kattalo och lärares praktiska erfarenheter (sal Wicksell, hus K)
Pether Wiklander ger en introduktion till Kattalo och den pilot som Region Kronoberg genomför under 2022/2023. Ni får även ta del av några lärares praktiska erfarenheter av Kattalo efter de första månaderna av höstterminen. Emelie Bildh, Ljungfälleskolan i Växjö, delar med sig av sina erfarenheter. Kattalo är en digital tjänst för tidig språkutveckling. www.kattalo.com Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Särskola

Mediekatalogen för förskolan (sal K 1213)
Eva Mobeck. Bekanta dig med nya Mediekatalogen Sli. Eva visar hur du får tillgång och berättar om funktionerna. Vi tittar på sidan Boka för att låna teknik och sidan Play för strömmande filmer och radioprogram. Vi tittar också på hur du sparar dina favoriter i Samlingar, för en smidig användning!”

Kom igång med bildstöd i förskolan (sal K 1081)
Camilla Jönsson. Bekanta dig med Widgit online där du får tillgång till olika sätt att jobba med symbolstöd.

Korta tips - en blixtgenomgång (sal K 1212)
Anna Prissberg. Vi ger dig snabba tips om AV-Medias utbud. Vi tittar på teknik, resurser och appar.

Läslyssna på bokmagi – med Poly och Glutt (sal K 1254)
Martin Ekholm presenterar "Polyglutt" som är den marknadsledande bilderbokstjänsten för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Idag använder över 477 000 förskolebarn Polyglutt. Barn med olika modersmål kan läslyssna till mängder av böcker i appen. Använd lärplatta, webb, mobil eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.

kl 11.00-12.00

FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

Dash - Den roliga och smarta roboten som växer med eleven (sal K 1254)
Richard Duncan - Lekolar och Hands-On Science

Målgrupp: Från förskola till mellanstadiet. Dash är den roliga och smarta roboten med massor av funktioner. Programmering skall vara kul och stimulerande redan från tidig ålder och med Dash kan programmeringen anpassas efter eleven, ålder och kunskapsnivå. Här får eleven på ett skojigt sätt de grundläggande kunskaperna i logiskt tänkande, sekvensiella händelseförlopp, samarbete, kommunikation samt digital kompetens. Programmeringen sker på läsplatta med appar som laddas ner gratis. Med Dash är det bara fantasin som sätter gränser för vilka uppdrag och äventyr eleven kan ge sig ut på tillsammans med sin roliga robot. Vi kommer att visa på några - Häng med oss och Dash!

Språkutvecklande arbetssätt - pedagogiken möter tekniken (sal Myrdal, hus K)
Välkommen på en föreläsning där speciallärarna Maria Holmqvist och Linda Sernerup övergripande och konkret delar med sig av sin studie - “Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande sätt med digitalt skrivande som resurs”. De delar även med sig av klassrumsnära erfarenheter av att använda sig av digitalt skrivande i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Föreläsningen riktar sig mot alla som på något sätt arbetar med tidig språkutveckling. Pether Wiklander från Kattalo deltar. Målgrupp: Förskola, Skolledare.

Analog programmering - Ett sätt att lära sig programmering från grunden (sal K 1043)
Berit Svensson kommer att berätta om varför jag arbetar med analog programmering samt ge tips och idéer på övningar man kan göra i flera olika ämnen. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet.

Artificiell Intelligens (AI): möjligheter och utmaningar (sal K 1076)
I Johanna Velanders workshop går först igenom några grundläggande begrepp relaterat till AI och sedan kikar vi närmare på hur AI påverkar oss som individer och medborgare i dagens samhälle. Det datadrivna samhället innebär många möjligheter men också risker. Med tanke på detta undersöker nu olika länder i Europa hur AI kompetens kan integreras i skolundervisningen. Detta är aspekter som vi kommer att belysa i denna workshop. Vad innebär detta för skolan, hur reflekteras AI och dess inverkan på oss i och med skolans demokratiska uppdrag samt i förmedling av “adekvat digital kompetens”? Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare.

Digitala verktyg utomhus (sal K 1082)
Anders Gerestrand ger först en introduktion om olika verktyg som kan kan användas utomhus. Sedan går vi en liten skattjakt och ser om vi kan hitta skatterna. Det bra om du har en mobil med QR läsare. Eftersom vi tar en promenad, tänk inte på att ha för mycket med dig. Vi försöker vara ute på skattjakten, men vid dåligt väder lägger vi skattjakten inomhus i universitetslokaler. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass.

Barns lärande i lek i en hybrid verklighet (sal K 1213)
Marina Wernholms föreläsning handlar om barns lek utanför skolan i digitala gemenskaper och hur dessa gemenskaper kan förstås som lärandepraktiker i en hybrid verklighet. Hybrid verklighet syftar på barns lekpraktiker där det fysiska och det digitala är så sammanflätat att det betraktas som en praktik för lek och lärande. Jag belyser hur villkoren för barns lek har förändrats i och med digitaliseringen genom att använda nyckelbegrepp som lekplatser, lekkamrater och lekaktiviteter. Barns lekplatser, lekkamrater och lekaktiviteter har blivit mindre synliga, och är numera ofta "gömda" i digitala verktyg, vilket har bidragit till att det har blivit svårare för vuxenvärlden att observera och förstå barns lek. Målgrupp: Förskola, F-6 & Fritids.

Marina Wernholm

Digilogt skapande (sal Weber, hus K)
Helen Larsson jobbar mycket digilogt, dvs att hon mixar digitalt och analogt. Det gör hon även i kreativt skapande med iPad som det digitala verktyget. I denna föreläsning kommer Helen att fokusera på konkreta exempel på hur digilogt skapande kan används med barn och elever. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet.

iPaden i rummet 2.0 (sal K 1212)
Anna Prissberg, AV-Media Region Kronoberg Ta del av AV-Medias workshop med fokus på olika digitala verktyg utifrån ett tema. Vi visar - och ni får testa - pratplattor, programmerbara robotar (mTinyoch Root), en och annan länslicens (Mindomo/Skolplus), Google Lens, green screen i lådformat - temat vi har valt är Djur och natur. Efter workshopen finns möjlighet att låna teknik och material. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass

kl 12.00

LUNCH OCH UTSTÄLLNING

kl 13.15-14.15

KEYNOTE PETER SILJERUD

Tekniktrender som möjliggör framtidens utbildning (sal Wicksell, hus K)

Under detta föredrag presenteras centrala tekniktrender som på olika sätt håller på att förändra kraven för utbildning oavsett nivå. Föredraget behandlar framtidens utbildning, framtida krav och teknikens utvecklingen. Ta tillfället i akt att ta kontroll över din framtid och skapa en bättre framtidsberedskap!

Om Peter
Trendspanare och framtidsanalytiker, Futurewise AB. Peter Siljerud har i över 15 år arbetat som trendspanare och framtidsanalytiker. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 50 000 personer under åren. Han har även författat flera böcker, den senast med titeln ”Supertrenderna”.

Peter Siljerud

kl 14.15-14.45

FIKA OCH UTSTÄLLNING

kl 14.45-15.45

UNA TELLHED

Klart du kan koda! Psykologisk forskning om barns/elevers syn på programmering (sal Wicksell, hus K)

I föreläsningen beskriver Una socialpsykologiska forskningsresultat från forskargruppen PROGS vid Lunds universitet. Hon beskriver könsskillnader i barns/elevers syn på digital teknik och hur denna påverkas av den nya undervisningen i programmering samt av science centers aktiviteter för elever.

Om Una
Docent i psykologi, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Una Tellhed disputerade 2008 i psykologi vid Lunds universitet på en avhandling om stereotyphot (under namnet Una Gustafsson). Una leder nu forskargruppen PROGS (Psychological Research On Gender Segregation) vid Lunds universitet. De studerar socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. I deras senaste projekt undersöks könsskillnader i skolelevers syn på programmering, vad dessa beror på och hur identifierade hinder för flickors teknikintresse skulle kunna minskas. De har bland annat studerat hur skolans reform där programmering nu satts på schemat påverkar elevernas syn på programmering, utvärderat olika science centers verksamhet samt designat och testat egna interventioner.