kl 8.00-8.30

REGISTRERING & INLEDNING

Varmt välkomna till Digitala kompetensdagen 2021! Börja med att registrera dig här:

 

Därefter är det dags för att titta på en kort film om dagens upplägg!

 

kl 8.30-12.00

WORKSHOPS ELLER UTSTÄLLARTORGET

Under förmiddagen bjuder våra utställare in till det digitala utställartorget. Om du har förbokat plats på våra fysiska workshops så är det det dags att besöka dessa nu.

kl 12.00-13.00

LUNCH

Nu är det dags för lunch och därefter börjar eftermiddagens program med föreläsningar.

kl 13.00-13.10

INLEDNING

Nu börjar programmet i vår studio. Klicka här för att komma till sändningen: 

kl 13.10-13.50

SISSELA NUTLEY

Lilla hjärnans utveckling - med och utan digitala verktyg

Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skiljer sig det lilla barnets hjärna från det äldre? Föreläsningen är en forskningsbaserad genomgång av vad som behövs för att stötta hjärnans utveckling i olika faser. Sisselas egen forskningen om utvecklingen av hjärnans kognitiva funktioner och deras förhållande till digitala verktyg, ""skärmtid"" och lärande presenteras på ett lättsmält och tillgängligt sätt.

Om Sissela
Hjärnforskare som har forskat på hjärnans utveckling och formbarhet vid Karolinska Institutet. Idag skriver hon vetenskapliga artiklar, föreläser och driver initiativ kring förebyggande av psykisk ohälsa för unga. Det arbetet bedriver Sissela tillsammans med den ideella föreningen Arts & Hearts där de bland annat skrivit och spelat musikalen "Det syns inte för 25.000 personer".

kl 13.55-14.25

OLE LIDEGRAN

GDPR ur ett förskolperspektiv - kan det verkligen vara spännande?

Ett försök att förenkla och förtydliga vad som gäller i verksamheten rörande GDPR utan att vi trasslar in oss i juridiska termer. Ole ger tips på vad ni kan göra på er förskola för att bättre efterleva kraven.

Om Ole
CIO, Lärandegruppen. Ole är legitimerad lärare som numera arbetar med IT och digitalisering för varenda unge. Lärande blev belönat med Guldtrappan som en av Sveriges vassaste skolhuvudmän inom digitalisering 2019.

 

kl 14.40-15.10

ANDREAS EBBELIND

Datalogiskt tänkande - en metafor/struktur om undervisning i förskolan

På denna kombinerade föreläsning/workshop kommer vi beröra vad datalogiskt tänkande tillför den pågående debatten om estetiskt, entreprenöriellt och produktivt lärande. Vidare ges korta exempel på hur datalogiskt tänkande kan ta sig uttryck i förskolans praktik. Avslutningsvis diskuteras kort vilka centrala kompetenser vi vill att barn ska börja utveckla.

Om Andreas
Lektor i matematikdidaktik Linneuniversitetet Andreas Ebbelind är 1-7 MA/NO lärare i grunden och har arbetat 10 år som ämneslärare i förskoleklass och lågstadiet. Sedan 2008 undervisar han i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet, främst på förskollärarutbildningen. Ebbelind är Fil Dr. i Matematikdidaktik sedan 2020 och ordförande i det råd som kvalitetssäkrar förskollärarutbildningen vid Linneuniversitetet. Forskningsintresset är lärares och lärarutbildares professionella yrkesutveckling med fokus på matematikundervisning samt yngre barns deltagande i matematiska sammanhang.

kl 15.10-15.40

PERNILLA NILSSON

Att digitalisera förskolan - utmaningar och möjligheter för pedagoger och barn

Pernilla har arbetat tillsammans med förskollärare och studerat undervisning och små barns lärande i naturvetenskap i en förskolekontext. I denna föreläsning diskuteras digitaliseringens möjligheter och utmaningar för pedagogernas vardag.

Om Pernilla
Pernilla är professor i naturvetenskapernas didaktik på Högskolan i Halmstad. Hennes forskning handlar främst om lärare och lärarstudenter professionsutveckling med hjälp av olika ämnesdidaktiska verktyg. Pernilla har dessutom ett forskningsintresse för skolans digitalisering och lärande i relation till digitala verktyg (TPACK). Inom ramen för detta arbetar hon med olika former av kollegialt lärande, coteaching och praktiknära forskningsmetoder.

kl 15.50-16.35

MÅNS JONASSON

Framtiden är ljusare än vi tror! Hur kan vi ge barn en positiv framtidsbild?

Många barn är rädda för framtiden. De oroar sig för klimathotet, för krig och konflikter och mycket annat. Men samtidigt som många av dagens hot är verkliga och kräver vuxnas uppmärksamhet är det viktigt att ge barnen möjlighet till en positiv framtidsbild. Hur ska nästa generation våga och orka tackla problemen om det känns omöjligt redan från början? Måns Jonasson visar från sin bok "Framtidsboken" hur smart teknik, robotar och mycket annat som redan är på gång kan göra framtiden bättre än vi kanske vågar tro idag.

Om Måns
Som Internetstiftelsens expert i internetfrågor är Måns Jonasson en mycket uppskattad talare som presenterar aktuell internetstatistik, trender och analyser av den rasande snabba utvecklingen i vårt samhälle som digitaliseringen medfört. Måns, som är en framtidsspanare, har skrivit boken "Framtidsboken". Boken ger eleverna en positiv framtidsbild och visar vad som kan hända inom de kommande 50 åren.

SUPPORT

Öppet hela dagen

Nå oss via mail!
Nå oss på telefon
Linda Stark: 0767 20 77 92

Tina Sundberg: 0708 69 49 32