Sidan är under uppbyggnad!

kl 8.00-8.30

REGISTRERING

Registrering görs i gallerian i hus K2. Se karta över området här.

Erika Wallin

kl 8.30-9.40

INLEDNING & KEYNOTE ERIKA WALLIN

Förskolans pedagogiska miljöer - möjligheter för kreativitet, lek och lärande (sal )

Förskolans läroplan säger att du som pedagog ska forma miljöer som är utmanande, stimulerande och lockar till lek och aktivitet – men inte hur. Rummens utformning och innehåll kan bli ett stöd i vårt arbete, men för att det ska ske måste vi tänka igenom vad vi vill med rummen, dessutom behöver barnen bli delaktiga i arbetet. När vi arbetar medvetet med förskolans pedagogiska miljöer ger det barnen goda förutsättningar för kreativitet, lek och lärande. Det bidrar i sin tur till att vi pedagoger lättare kan utföra vårt uppdrag.
Om Erika
Kommundoktorand Södertörns högskola, Nyköpings kommun. Förskollärare med över 20 års arbete i förskolans värld, arbetar idag som kommundoktorand, halva min arbetstid har jag ett uppdrag som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun, andra delen av mitt uppdrag är jag på Södertörns högskola, mitt avhandlingsprojekt handlar om utvecklingsarbete, kollektiva lärprocesser och professionskunskap i förskolan. Författare till ett flertal böcker, bland annat boken Förskolans lärmiljöer, att främja lek, kreativitet och lärande

kl 9.40-10.15

FIKA OCH UTSTÄLLNING

kl 10.15-10.45

KORT PRESENTATION

Att arbeta med läs- och skrivinlärning med barn 4-5 år med hjälp av appen Kattalo
Matilda Rosenqvist och Pether Wiklander. Tips och inspiration på hur du kan använda appen Kattalo även i förskolan.

Digitala berättelser – Kreativt och roligt lärande
Ted Karlstrand. Creaza är ett digitalt berättandeverktyg som ger alla elever oavsett ålder, bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att presentera kunskap på ett kreativt och engagerande sätt. I Creaza kan elever och pedagoger enkelt skapa fina tecknade serier, filmer, tankekartor och presentationer. Målgrupp: Förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Creaza är en av AV-Medias länslicenser.
Digitalt skapande och programmering i skola och förskola
Magnus Wallenborg. från ABA Skol AB ger tips och idéer för digitalt skapande och programmering i skola och förskola.

Nätspridare 1
Write Detail Here

 

kl 11.00-12.00

FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

När det digitala tillför och ger nya möjligheter i förskolan (sal )
Sofia Öhrner - Förskollärare och Digitalista, Norlandia förskolor Upplevelsen

Föreläsningen kommer att utgå ifrån frågeställningarna; Hur kan vi pedagoger veta när vi ska använda oss av digitala verktyg när det tillför något och när ska vi välja bort det digitala? Hur kan vi låta barns intresse och delaktighet stå i centrum utan att släppa det pedagogiska ansvaret till barnen? Hur kan vi göra det möjligt för våra barn i förskolan att vidga utforskandet, fantasin och leken med hjälp av det digitala.

Att skapa digitala världar i förskolan
Kim Larsson, Maria Margaronis och Tobias Brandt (förskollärare Paletten) samt Stefanos Papamichalidis och Pontus Albinzon Från RePlay. Presentation kring materialet och sedan får deltagarna arbeta och kombinera olika återbruksmaterial med olika appar.

Anders Gerestrand
Write Detail Here
Fredrik Ahlgren
Write Detail Here
Sex-åringars meningsskapande i kemi genom multimodal undervisning och skapande av digitala animationer OBS! kl 10.15-11.45
Marina Wernholm och Emelie Patron, Universitetslektorer  Linnéuniversitetet. Under föreläsningen kommer vi presentera hur lärare och förskollärare kan arbeta med en teoribaserad multimodal undervisning och skapande av digitala animationer för att främja yngre barns meningsskapande i kemi. Presentationen bygger på vår forskningsstudie där vi har använt oss av Design för Lärande som en teoretisk utgångspunkt. I samband med föreläsningen kommer vi hålla i en workshop där deltagarna får skapa egna digitala animationer inom naturvetenskap. Inga förkunskaper behövs för att delta i föreläsning eller workshop. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids. Val av detta pass innebär att du ej kan delta på en kort presentation kl 10.15.

kl 12.00

LUNCH OCH UTSTÄLLNING

Observera att det finns möjlighet att delta på en kort presentation redan kl 12.45 om du vill!

kl 12.45 (15-20 min)

LUNCHPRESENTATION

Att arbeta med läs- och skrivinlärning med barn 4-5 år med hjälp av appen Kattalo
Matilda Rosenqvist och Pether Wiklander. Tips och inspiration på hur du kan använda appen Kattalo även i förskolan.

Digitala berättelser – Kreativt och roligt lärande
Ted Karlstrand. Creaza är ett digitalt berättandeverktyg som ger alla elever oavsett ålder, bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att presentera kunskap på ett kreativt och engagerande sätt. I Creaza kan elever och pedagoger enkelt skapa fina tecknade serier, filmer, tankekartor och presentationer. Målgrupp: Förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Creaza är en av AV-Medias länslicenser.
Digitalt skapande och programmering i skola och förskola
Magnus Wallenborg. från ABA Skol AB ger tips och idéer för digitalt skapande och programmering i skola och förskola.

Sofia Öhrner

kl 13.15-14.15

KEYNOTE SOFIA ÖHRNER

Det livslånga lärandet - analogt och digitalt i en mix (sal )

Föreläsningen kommer att utgå ifrån frågeställningarna; Hur kan vi pedagoger veta när vi ska använda oss av digitala verktyg när det tillför något och när ska vi välja bort det digitala? Hur kan vi låta barns intresse och delaktighet stå i centrum utan att släppa det pedagogiska ansvaret till barnen? Hur kan vi göra det möjligt för våra barn i förskolan att vidga utforskandet, fantasin och leken med hjälp av det digitala.
Om Sofia
Förskollärare och Digitalista, Norlandia förskolor Upplevelsen. Jag arbetar i Uppsala på en förskola där jag driver förskolans makerspace, en plats för kreativt skapande med det digitala i fokus. Jag är även ansvarig för digitaliseringen inom Norlandia förskolor. Jag har alltid varit nyfiken på det digitala i förskolans värld, hur det kan vävas in på ett naturligt sätt i barnens utbildning på förskolan, öka kreativiteten och bidra till ett expansivt lärande. Jag brinner för att skapa innovativa lärmiljöer som lockar till utforskande och undersökande, där både analoga och digitala verktyg är självklara tillgångar för barnen att skapa med. Det är viktigt tycker jag att förstå lärmiljöns centrala betydelse i en förskola som är barnens, där de har inflytande på riktigt och får vara medskapare av sin utbildning.

kl 14.15-14.45

FIKA OCH UTSTÄLLNING

Mattias Beijmo

kl 14.45-15.45

MATTIAS BEIJMO

Så manipuleras barn och unga av techjättarna (sal )

Sociala plattformar som TikTok, Instagram och Snapchat definierar våra barns syn på världen, samhället och mellanmänskliga relationer. Techföretagen skräddarsyr och manipulerar baserat genom att i hemlighet övervaka barnens liv, och designar medvetet sina tjänster för att de ska vara beroendeframkallande. Nya AI-innovationer förändrar förutsättningarna för skola, arbete och demokratin. Samtidigt jämnar internet ut ojämlikheter i samhället och ger barn och unga tillgång till verktyg som förändrar deras liv till det bättre. Och i en del länder är de sociala medierna en förutsättning för uppror mot diktaturer. Hur hjälper vi våra barn - och oss själva - att navigera i en teknisk utveckling som rasar vidare i ständigt ökande hastighet?
Om Mattias
Internetanalytiker och techskribent, frilans. Har arbetat med internetmediet sedan 1995. Under 20 av dessa år med analys och strategi. Numera skriver jag och talar om hur vi ska få ihop digitaliseringen med samhället och människans villkor.