Material, länkar, tips och trix.

 

Sphero Indi & Glow and go
Material för Sphero Indi och Glow and go 
Green Screen
Inspiration för Green Screen

 

 

 

 

 

Förskolesatsningen

Förskolesatsningen är en satsning för att öka jämlikheten i förskolan- att alla barn i förskolan ska få testa ny teknik.

Under 1 månad får den utvalda förskolan testa (och utvärdera) teknik som levererats av AV-Media. I satsningen ingår fortbildning/utbildning samt support under hela perioden. Support kan bestå av att en IT-pedagog från AV-Media finns med under en förmiddag på förskolan.