Sidan är under uppbyggnad!

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

Författare och föreläsare
Jag är adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad där jag också innehar en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete. Min forskning rör skönlitteratur som pedagogiskt redskap i skolans NO-undervisning. Jag har, sedan jag började arbeta i skolans värld i slutet av 1990-talet, varit mycket intresserad av barns och ungas läsning och hur man som lärare kan skapa en undervisning där läsningen får ta plats. Under de senaste åren har jag fått möjlighet att skriva både kurslitteratur och läromedel. Flera av böckerna berör läsning på olika sätt. 2017 fick jag ta emot Svenska Akademiens svensklärarpris för mitt arbete med skönlitteratur och läsning på gymnasiets yrkesprogram.

Mattias Beijmo

Mattias Beijmo

Internetanalytiker och techskribent, frilans
Har arbetat med internetmediet sedan 1995. Under 20 av dessa år med analys och strategi. Numera skriver jag och talar om hur vi ska få ihop digitaliseringen med samhället och människans villkor.

Erika Wallin

Erika Wallin

Kommundoktorand Södertörns högskola, Nyköpings kommun
Förskollärare med över 20 års arbete i förskolans värld, arbetar idag som kommundoktorand, halva min arbetstid har jag ett uppdrag som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun, andra delen av mitt uppdrag är jag på Södertörns högskola, mitt avhandlingsprojekt handlar om utvecklingsarbete, kollektiva lärprocesser och professionskunskap i förskolan. Författare till ett flertal böcker, bland annat boken Förskolans lärmiljöer, att främja lek, kreativitet och lärande

Martin Törnros

Martin Törnros

Interaktiva rum
Sedan 2016 har jag i min firma Interaktiva rum arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK) tillsammans med bibliotek och skola. Jag leder praktiska MIK-workshops och flerdags-hackathons (MIK-jam) och utvecklar digitala verktyg, såsom Bird escape, en digital plattform för bibliotek och skolor att skapa egna pedagogiska escape rooms, men även plattformar för att lära om källkritik, såsom Mikoteket och Ekokammaren. I år har jag haft äran att designa sju lustfyllda aktiviteter inom källkritik för Sommarboken, ett årligt läsfrämjandeprojekt som i fjol nådde 16.000 barn runtom i landet.

Matilda Rosenqvist

Matilda Rosenqvist

Förskollärare, Aringsås förskola, Alvesta Kommun
Jag är förskollärare sen snart tio år tillbaka och har arbetat med både yngre och äldre barn i förskolan. Arbetar just nu på en äldrebarnsavdelning med barn mellan 3-5 år på Aringsås förskola i Alvesta. Sen ca fem år tillbaka har jag haft ett uppdrag som IT-pedagog på min enhet som omfattar tre förskolor. Där inspirerar jag pedagogerna att använda digitala verktyg tillsammans med barnen i undervisningen.

Linea Tikkanen

Linea Tikkanen

Lärare Grönkullaskolan, Alvesta
Lärare i årskurs 3 och förstelärare inom användningen av digitala verktyg. Arbetar på Grönkullaskolan i Alvesta.

Johanna Sundkvist

Johanna Sundkvist

Lärare Alvesta Resursenhet
Arbetar som lärare på Alvesta Resursenhet F-9.

Maria Ljungberg

Maria Ljungberg

Lärare, Paradisskolan
1-7 lärare på Paradisskolan. Har arbetat 26 år som lärare och arbetat mycket med läsinlärning med elever som har svenska som andraspråk.

Sofia Öhrner

Sofia Öhrner

Förskollärare och Digitalista, Norlandia förskolor Upplevelsen
Jag arbetar i Uppsala på en förskola där jag driver förskolans makerspace, en plats för kreativt skapande med det digitala i fokus. Jag är även ansvarig för digitaliseringen inom Norlandia förskolor. Jag har alltid varit nyfiken på det digitala i förskolans värld, hur det kan vävas in på ett naturligt sätt i barnens utbildning på förskolan, öka kreativiteten och bidra till ett expansivt lärande. Jag brinner för att skapa innovativa lärmiljöer som lockar till utforskande och undersökande, där både analoga och digitala verktyg är självklara tillgångar för barnen att skapa med. Det är viktigt tycker jag att förstå lärmiljöns centrala betydelse i en förskola som är barnens, där de har inflytande på riktigt och får vara medskapare av sin utbildning.

Kim Larsson, Maria Margaronis, Tobias Brandt, Stefanos Papamichalidis, Pontus Albinzon

Förskollärare, förskolan Paletten
Vi är tre förskollärare som ansvarar för att utveckla digitaliseringsarbetet på enheten. Med oss i ett samarbete har vi Pontus och Stefanos från RePlay.

Emelie Patron

Emelie Patron

Universitetslektor, Linnéuniversitetet
Jag är fil.dr. i naturvetenskapernas didaktik och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Min forskning kretsar kring kommunikation och meningsskapande, framför allt i det naturvetenskapliga klassrummet. Jag är även delaktig i en forskargrupp som fokuserar på digitala verktyg som en del av yngre elevers lärande.

Marina Wernholm

Marina Wernholm

Universitetslektor, Linnéuniversitetet
Jag är fil.dr i pedagogik och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Centrala teman i min forskning är barns deltagande och lärande i digitala gemenskaper på fritiden samt hur barns deltagande och skapande av digitala animationer i skolan kan bidra till meningsskapande. Jag är även projektledare för en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på digitala verktyg som en del av yngre elevers lärande.

Emma Nääs

Områdesansvarig skola på Kodcentrum
Jag jobbar på Kodcentrum med att föreläsa för lärare och utveckla material.

Gunilla Almgren Bäck

Doktorand i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitetet och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten
Doktorand vid Linnéuniversitetet samt rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Har mångårig erfarenhet som specialpedagog, skolutvecklare och lärare i grundskolan. Har arbetat med uppbyggnad och utveckling av skoldatatek eller liknande verksamheter inom digitalisering och specialpedagogik.

Felix Gyllenstig Serrao

Felix Gyllenstig Serrao

Utvecklingsledare på Göteborgsregionen / Spelläraren
Felix Gyllenstig Serrao arbetar som utvecklingsledare på Göteborgsregionen. Han har 11 års erfarenhet som lärare, förstelärare inom IKT och i särskild undervisningsgrupp. Han har nominerats till priset Guldäpplet fyra gånger och är författare till boken Minecraft som pedagogiskt verktyg, publicerat av Natur & Kultur.

Lena Andersson

Lärare i svenska/ bild, förstelärare Pär Lagerkvistskolan
Jag jobbar på en F-9 skola på högstadieskola som har ca 450 elever. Där undervisar jag i ämnena svenska och bild. Jag har, redan från min utbildning, varit intresserad av elevernas skrivande på olika sätt. För mig är även relationer viktiga, både mellan elever men även kollegialt. Jag är utbildad coach, har varit med i skolverkets filmade moduler och skrivit text om språkutvecklande arbete i en bok som skolverket gett ut.

Matilda Gäfvert

Förskollärare i förskoleklass, Högstorps skola
Jag jobbar på Högstorps skola som är en F-6 skola i Växjö, där har jag arbetat i 7 år som förskollärare i förskoleklass. Nu har jag precis följt med upp i årskurs 1 som klasslärare. Jag undervisar även deltid på Linnéuniversitetet inom lärarutbildningen för förskollärare, f-3 lärare samt fritidslärare. Där undervisar jag främst i matematik men även digitala verktyg. På fritiden läser jag en professionsmagister inom pedagogik.

Thomas Nygren

Uppsala universitet
Professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap.

Klas Mattiasson

Klas Mattiasson

Musiklärare, Linnéuniversitetet och Kungshögsskolan i Ljungby
Jag jobbar på Kungshögskolan åk 7-9 i Ljungby samt undervisar på Lnu. Jag jobbar mycket med musikskapande och digitala verktyg vilket jag håller kurser i på Lnu. Har varit aktiv i nätverket Make Music Matter sen starten. Jag är även författare till NE´s digitala läromedel i musik 7-9

Andreas Eckert

Universitetslektor, Linnéuniversitetet
Jag jobbar på Linnéuniversitetet och Örebro universitet med forskning och utbildning inom matematikdidaktik med inriktning mot digitala verktyg och programmering. Jag har tidigare jobbat med forskningsprojektet DigiMath som utforskade olika sätt att använda befintlig klassrumsteknik för att förstärka matematikundervisning. Idag så handleder jag en doktorand som jobbar med programmering för F-3 och forskar själv mycket på undervisning av programmering inom matematikämnet på grundskolan.

Peter Skov-Pedersen

Peter Skov-Pedersen

IKT-pedagog i Älmhults kommun
Har en bakgrund som gymnasielärare sedan 2006 och har även arbetat som specialpedagog på gymnasiet. Sedan 2020 arbetar jag som IKT-pedagog på Centrala barn- och elevhälsan i Älmhult.

Italo Masiello

Italo Masiello

Professor, Linnéuniversitetet
Leder en multidisciplinär forskargrupp - EdTechLnu - på Linnéuniversitetet och en forskningsprojekt med 4 kommuner och 3 digitala läromedel leverantörer - Utbildningsteknologi i grundskolan.