Una Tellhed

Una Tellhed

Docent i psykologi, Institutionen för psykologi, Lunds universitet
Una Tellhed disputerade 2008 i psykologi vid Lunds universitet på en avhandling om stereotyphot (under namnet Una Gustafsson). Una leder nu forskargruppen PROGS (Psychological Research On Gender Segregation) vid Lunds universitet. De studerar socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. I deras senaste projekt undersöks könsskillnader i skolelevers syn på programmering, vad dessa beror på och hur identifierade hinder för flickors teknikintresse skulle kunna minskas.  De har bland annat studerat hur skolans reform där programmering nu satts på schemat påverkar elevernas syn på programmering, utvärderat olika science centers verksamhet samt designat och testat egna interventioner.

Peter Siljerud

Peter Siljerud

Trendspanare och framtidsanalytiker, Futurewise AB
Peter Siljerud har i över 15 år arbetat som trendspanare och framtidsanalytiker. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 50 000 personer under åren. Han har även författat flera böcker, den senast med titeln ”Supertrenderna”.

Maria Högberg

Helen Larsson

Speciallärare, Rosenlundsskolan Jönköping, Digilogt Lärande
Helen är speciallärare och arbetar på en grundsärskola i Jönköping. Helen undervisar elever i åk 1-3 som läser ämnen. År 2021 blev hon pristagare av Guldäpplet för sitt arbete med att väva in digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.

Joakim Sveland

Joakim Sveland

Lärare, författare och föreläsare
Joakim Sveland är lärare i Svenska och Historia. Sedan 2018 skriver och föreläser han i skolor landet över om hur internet och digitaliseringen påverkar vårt lärande. 2021 kom boken Drömmen om det digitala som han skrev tillsammans med Elias Granath. Våren 2022 släpptes Joakim Svelands uppföljare Ostört i skolan - Från digital distraktion till djup koncentration.

Maria Högberg

Maria Högberg

IKT-pedagog i Kumla kommun
Maria är utbildad förskollärare och har arbetat som det i 30 år. De senaste åren har hon också vidareutbildat sig inom IKT och digitala verktyg. Maria har utforskat och använt digitala verktyg i undervisningen tillsammans med barn från 1 års ålder. Nu har hon en tjänst som IKT-pedagog riktad främst mot förskolan men även en del mot f-klass, lågstadiet och fritids, där hon utbildar, inspirerar och stöttar pedagoger i användandet av digitala verktyg. Maria har nyligen skrivit boken "Digital kreativitet i förskolans undervisning" (Studentlitteratur) och medverkar som författare på Förskoleforum. Hon har föreläsningar, workshops och driver Instagramkontot Digitalkreativitet.

Emelie Hahn

Emelie Hahn

Förstelärare Gränbyskolan, Uppsala kommun, författare och eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR.
Emelie är legitimerad lärare i tyska och So-ämnen. Sedan fem år arbetar hon på Gränbyskolan i Uppsala, en årskurs 6-9-skola. Emelie är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon vann Guldäpplet år 2020 och har även vunnit European Language Label / Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Tillsammans med Charlotta Granath är Emelie författare till boken "Världen i klassrummet - från det lokala till det globala. Handbok för skolan."

Italo Masiello

Italo Masiello

Professor, Linnéuniversitetet
Italo är professor i Educational Technology och leder en tvärprofessionell forskargrupp, EdTechLnu, och ett nytt forskningsprogram inom Utbildningsteknologi placerad vid korsningen mellan digital teknik, inlärningsanalys och utbildningsvetenskap. Italo är också ansvarig för Masterprogrammet i Utbildningsteknologi på Linnéuniversitetet som utbildar människor som vill ha en strategisk roll inom digitalisering i utbildningssektorn.

Maria Holmqvist

Maria Holmqvist

MontessoriGrundskolan Maria
Maria arbetar som speciallärare F-3 och förstelärare på MontessoriGrundskolan Maria i Malmö. Hon är även utbildad montessorilärare. Innan Maria blev speciallärare arbetade hon i 20 år som lågstadielärare och har alltid varit intresserad av barns tidiga läs- och skrivutveckling.

Linda Sernerup

Linda Sernerup

Speciallärare, Marbäcksskolan, Svedala kommun
Linda är legitimerad grundskollärare som främst har arbetat i åk F-3 under sina 24 år som lärare. Hon är även utbildad montessoripedagog och speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling. Sedan två år tillbaka arbetar Linda som speciallärare på en F-3 skola i Svedala kommun.

Johanna Velander

Johanna Velander

Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linneuniversitetet.
Johanna är doktorand vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. Hennes forskning är fokuserad på digitaliseringens påverkan på undervisningen i skolan. Speciellt undersöker Johanna vilka kunskaper och vilken medvetenhet som krävs för att kunna delta i det datadrivna samhället samt vilken roll skolan har i att förmedla dessa kunskaper i och med de adekvata digitala kunskaper som elever ska få med sig från skolan. Tillsammans med lärare är målet att utforma och designa metoder och verktyg för att förmedla kompetenser inom data och AI.

Johan Gunnarsson

Johan Gunnarsson

Lärare i Teknik och Matematik, Hagaskolan, Alvesta
Johan är en relativt nyexaminerad lärare, som har varit egenföretagare innan. Han är utbildad gymnasielärare inom Teknik och Matematik och Fysik för högstadiet. Johan jobbar just nu på en högstadieskola med de tre ämnena. Han är specialiserad inom programmering och har jobbat mycket med det i sitt yrkesliv. 2022 fick han möjligheten att representera Sverige i Science on Stage Festival i Prag. Där var Johan med och visade upp ett programmeringsprojekt som han har drivit på sin skola.

Marina Wernholm

Marina Wernholm

Universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet
Marina Wernholm är utbildad lärare och specialpedagog samt doktor i pedagogik. Hon är verksam som lektor vid Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitetet och undervisar i samtliga inriktningar av grundlärarprogrammen och inom specialpedagogprogrammet, samt forskar om fritidshem och barns användande av digitala verktyg.

Italo Masiello, Zeynab (Artemis) Mohseni, Rebecka Rundqvist, Tobias Andersson-Gidlund

Italo Masiello, Zeynab (Artemis) Mohseni, Rebecka Rundqvist, Tobias Andersson-Gidlund

Linnéuniversitetet
Vi ingår EdTechLnu-forskargruppen och vi arbetar för att förändra lärares utbildningspraktik och förbättra elevers skolresultat. Detta gör vi med hjälp av datastyrt besluts- och analysstöd, systematisk kompetensutveckling och ett nära samarbete med lärare och skolledare samt EdTech-leverantör.

Berit Svensson

Berit Svensson

Lärare på Hackebackeskolan i Lessebo
Berit är utbildad lärare för de yngre åldrarna och har jobbat som lågstadielärare i 17 år. Hon har i sin undervisning jobbat med analog programmering sedan det kom med i läroplanen 2017. Berit har tillverkat och utvecklat material som hon idag använder i flera olika ämnen. Arbetet med analog programmering har lett till att Berit fått möjlighet att hålla kortare föreläsningar och workshops om hur hon jobbar med materialet. 2018 fick hon AV-media Kronobergs utmärkelse "Årets nätspridare" och 2020 en utmärkelse av CTE (Computational Thinking Education) i Hong Kong. I mars i år fick Berit möjlighet att visa upp sitt material och hur hon arbetar vid Science on Stage festivalen i Prag."

Jenny Rastovic

Jenny Rastovic

Lärare på grundsärskolan i Strömsnäsbruk
Fram till och med vårterminen 2022 har Jenny arbetat på Älmhults Montessoriskola med årskurs 4-6. Hon har undervisat i de flesta teoretiska ämnena, men de senaste åren är det främst no, teknik, so och engelska som varit hennes arbetsuppgifter. Från och med höstterminen 2022 kommer Jenny att arbeta på grundsärskolan i Strömsnäsbruk och detta kommer att bli en ny spännande erfarenhet. Det som är viktigt för Jenny är att ta till vara på elevernas intresse och kunskaper och använda dem så mycket som möjligt i undervisningen. Om eleverna själva får vara med och påverka och agera experter blir det ofta ett helt annat engagemang.

Anders Gerestrand

Anders Gerestrand

Universitetsadjunkt Linneuniversitetet
Anders arbetar inom ämnet datavetenskap och medieteknik på Linneuniversitet. Där undervisar han på en kurs som heter Digitala verktyg i förskolan sedan 10 år tillbaka.

Barbro Tyrberg

Barbro Tyrberg

Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet
Barbro arbetar med ämnes- och didaktikundervisning i kemi och biolog, hållbar utveckling och pedagogik, främst i olika former av lärarutbildning. Hon har en bakgrund som lärare i grundskola och gymnasium.

Sadaf Salavati

Sadaf Salavati

Lektor, Institutionen för Informatik, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitet.
Sadafs intresse ligger inom Systemtänkande, främst Soft Systems Thinking. Hon är ledande kontaktperson för Linnaeus University Systems Community vid Linnéuniversitet. I sin avhandling från 2016 fokuserade Sadaf på lärares komplexa vardagspraktik med digital teknik. Därefter har hon bl.a. undervisat systemtänkande i kurser riktat mot skolan och kommer hålla kurser i systemtänkande inom det nya EdTech-master programmet. Projektet EDUTAIN, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Arab American University of Palestine, fokuserar på det senaste inom AR/VR för hållbar inlärning.

Fisnik Dalipi

Fisnik Dalipi

Linnaeus University, Universitetslektor i Informatik
I work as senior lecturer in Informatics at Linnaeus Uni. My research interest revolves around technology-enhanced learning, human-computer interaction and Applied Artificial Intelligence. Besides teaching, I also am involved in research projects, and EDUTAIN is one of those being relevant to your conference.

Ahmad Ewais

Ahmad Ewais

Associate Professor in Computer Science
I am Associate Professor in Computer Science at Arab American University in Jenin, Palestine. My research tends to fall in E-learning & M-Learning, Data Mining in educational context, Virtual Reality & Augmented Reality, Human–Computer Interaction (UX & UI, Usability studies). I received different research funds and scholarships for research visits focusing in EdTech. I am involved in EDUTAIN which is related to this conference.

Ted Karlstrand

Ted Karlstrand

Country Manager - Creaza
Ted är Country Manager på Creaza och ansvarar för den svenska marknaden i bolaget. Ted har en bakgrund inom IT och SaaS-bolag och brinner för att hjälpa elever och lärare att lyckas i klassrummet!

Karin

Vibeke Omberg

Produktchef - Creaza
Vibeke har arbetat många år som lärare och IKT-handledare. Som produktchef på Creaza är Vibekes mål inkludering i klassrummet och att alla elever ska uppnå känslan av att lyckas i sitt lärande.

Camilla Andersson

Camilla Andersson

Customer Success Specialist/ Implementerare Binogi
Camilla Andersson, Implementerare på Binogi, brinner för att skapa förutsättningar som underlättar elevernas inlärning och lärarnas vardag. Som Förskollärare med många års erfarenhet vill hon lyfta fördelarna i att använda olika material och metoder i elevernas lärprocesser.

Pether Wiklander

Pether Wiklander

Grundare Kattalo
Pether har över 17 års erfarenhet av att bygga SaaS-bolag inom flertalet branscher och bolag. För tre år sedan bestämde han och Michael Söderman sig för att göra något åt problemet med att så många elever i de yngre skolåren utvecklar läs- och skrivproblematik. De grundade Kattalo – en digital tjänst för tidig språkutveckling.

Andreas Kullgren

Andreas Kullgren

Profilansvarig Naturvetenskap, Ryssbygymnasiet
Andreas jobbar som lärare i biologi, naturkunskap och kemi på Ryssbygymnasiet. Han har även ansvar för skolans naturvetenskapliga utbildning och driver flera fortbildnings- och samarbetsprojekt. Att öka intresset för naturvetenskap bland unga samt att inspirera lärare är något han brinner lite extra för. Innan Andreas började jobba som lärare doktorerade han vid Göteborgs universitet där hans forskning handlade om fiskars ämnesomsättning och hur den påverkas av klimatförändringar. Erfarenheten från forskning och vetenskapligt arbetssätt har Andreas haft stor nytta av i sitt arbete på Ryssbygymnasiet.

Kerstin Hansson

Kerstin Hansson

Universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet
Arbetar med lärarutbildning, samverkansprojekt med skolor/huvudmän och Skolverket och med projekt, bl a om interaktiva simuleringsövningar i professionsutbildningar.

Erik Steen

Erik Steen

Projektledare på Matteappen Magma
Projektleder implementering av Matteappen Magma på skolor och hos huvudmän.

Vanja van Beelen

Vanja van Beelen

Student, Linnéuniversitetet
Vanja studerar programmet Interaktiva medier och webbteknologier på Linnéuniversitetet.

Linnéa Hemmingsson

Linnéa Hemmingsson

Student, Linnéuniversitetet
Linnea studerar interaktiva medier och webbteknologier på Linnéuniversitetet.