Måns Jonasson

Måns Jonasson

Författare
Som Internetstiftelsens expert i internetfrågor är Måns Jonasson en mycket uppskattad talare som presenterar aktuell internetstatistik, trender och analyser av den rasande snabba utvecklingen i vårt samhälle som digitaliseringen medfört. Måns, som är en framtidsspanare, har skrivit boken "Framtidsboken". Boken ger eleverna en positiv framtidsbild och visar vad som kan hända inom de kommande 50 åren.

Sissela Nutley

Sissela Nutley

Hjärnforskare
Sissela har forskat på hjärnans utveckling och formbarhet vid Karolinska Institutet. Idag skriver hon vetenskapliga artiklar, föreläser och driver initiativ kring förebyggande av psykisk ohälsa för unga. Det arbetet bedriver Sissela tillsammans med den ideella föreningen Arts & Hearts där de bland annat skrivit och spelat musikalen "Det syns inte för 25.000 personer".

Ole Lidegran

Ole Lidegran

CIO, Lärandegruppen
Ole är legitimerad lärare som numera arbetar med IT och digitalisering för varenda unge. Lärande blev belönat med Guldtrappan som en av Sveriges vassaste skolhuvudmän inom digitalisering 2019.

Marie-Helen Menmark

Marie-Helen Menmark

IT-utvecklare, Luleå Kommun
Marie-Helen älskar att kombinera det analoga med det digitala. Hon har arbetat som Lärare i fritidshem i många år, men nu har hon förmånen att få jobba som IT-utvecklare i Luleå Kommun. Där utbildar, supportar och stöttar hon pedagogerna i deras arbete med digitala verktyg och resurser.

Ulrica

Ulrica Elisson

Digitaliseringsutvecklare och förstelärare Leksands kommun Ullvi skola
Ulrica arbetar halvtid som förstelärare i åk 5-6 på en byskolan i Leksand. Där undervisar hon i ämnena sv, ma, no, so och teknik. Ulrica har även ett försteläraruppdrag i kommunen med inriktningen tillgängliga och stödjande digitala läramiljöer. Övrig tid arbetar hon sedan 3 år tillbaka som digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksand. Där är rollen att pedagogiskt stödja lärarna i undervisningen inom digital lärmiljö men också att organisera och planera för den digitala fortbildningen i kommunen. Ulrica ansvarar även för kommunens programmeringslådor och har fortbildning med pedagogerna.

Sadaf Salavati

Sadaf Salavati

Lektor, Institutionen för Informatik, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitet
Sadafs intresse ligger inom Systemtänkande, främst Soft Systems Thinking. Hon är ledande kontaktperson för Linnaeus University Systems Community vid Linnéuniversitet. I sin avhandling från 2016 fokuserade Sadaf på lärares komplexa vardagspraktik med digital teknik. Därefter har hon bl.a. undervisat systemtänkande i kurser riktat mot skolan och kommer hålla kurser i systemtänkande inom det nya EdTech-master programmet.

Pernilla Nilsson

Pernilla Nilsson

Professor, Högskolan i Halmstad
Pernilla är professor i naturvetenskapernas didaktik på Högskolan i Halmstad. Hennes forskning handlar främst om lärare och lärarstudenter professionsutveckling med hjälp av olika ämnesdidaktiska verktyg. Pernilla har dessutom ett forskningsintresse för skolans digitalisering och lärande i relation till digitala verktyg (TPACK). Inom ramen för detta arbetar hon med olika former av kollegialt lärande, coteaching och praktiknära forskningsmetoder.

Andreas Ebbelind

Andreas Ebbelind

Lektor i matematikdidaktik Linneuniversitetet
Andreas Ebbelind är 1-7 MA/NO lärare i grunden och har arbetat 10 år som ämneslärare i förskoleklass och lågstadiet. Sedan 2008 undervisar han i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet, främst på förskollärarutbildningen. Ebbelind är Fil Dr. i Matematikdidaktik sedan 2020 och ordförande i det råd som kvalitetssäkrar förskollärarutbildningen vid Linneuniversitetet. Forskningsintresset är lärares och lärarutbildares professionella yrkesutveckling med fokus på matematikundervisning samt yngre barns deltagande i matematiska sammanhang.

Olof Sundin

Olof Sundin

Professor vid Lunds universitet
Olof Sundin är professor vid Lunds universitet. Han har under många år forskat och undervisat om källkritik och informationssökning. Vid sidan om sin sitt arbete vid universitetet har han haft uppdrag av bl a Skolverket och Skolinspektionen.

Niclas Åhman

Niclas Åhman

Universitetsadjunkt
Niclas undervisar mestadels lärarstudenter inom fysikens och teknikens didaktik på Linnéuniversitetet. Han har gjort en studie om hur användandet av värmekamera kan stimulera undervisningen om värme för lärare och elever på mellanstadiet.

Rebecca Green

Rebecka Green

Universitetsadjunkt LNU
Rebecka är universitetsadjunkt inom institutionen för datavetenskap och medieteknik vid LNU. Där undervisar hon bland annat inom kandidatprogrammet "Interaktiva medier och webbteknologier". Rebecka arbetar även inom kurser kring förskolan, fritidshemmet och skolans digitalisering.

Silvia Estadella

Silvia Estadella

Projektledare på Videum Science Park
Silvia är projektledare på Videum Science Parks labbmiljöer (Videum VR och Videum Innovation Lab). Hon arbetar bland annat med att sprida kunskap kring Virtual Reality och Augmented Reality.

Sepideh Tavajoh, Ali Hamidi & Rafael Zerega

Engino Group/Linnaeus university
Sepideh Tavajoh (workshop organiser) - I'm member of research groups (Engino, and CoCoS research group). I'm also master student in Digital Humanities at LNU. I have about two years experience on digital competence and digital educational tools.
Ali Hamidi (Doctoral student, informatic)
Rafael Zerega (Doctoral student, Computer Science)

Fredrik Ahlgren

Fredrik Ahlgren

Linnéuniversitetet, Datavetenskap och Mediateknik
Fredrik arbetar med utbildning och forskning inom Internet of Things (IoT). Han har en bakgrund som sjöingenjör och är doktor inom energieffektivisering av fartyg.

Marcelo Milrad

Marcelo Milrad

Professor, Linnéuniversitetet (LNU)
Marcelo är professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid LNU. Marcelos nuvarande forskningsintressen inkluderar programmering och digitalisering i skolan, utformningen av interaktiva inlärningsmiljöer för att stödja kollaborativt lärande, samt innovativa applikationer för att stödja det.

AV-Media och MTMNH

AV-Media Region Kronoberg och Maker Tour - Mot nya höjder

AV-Media inspirerar, informerar och utbildar med fokus på media och IT i skolan. Vårt område är Kronobergs län.

Maker Tour - Mot nya höjder ett undervisningskoncept där eleverna gör utmaningar som rör naturvetenskap, teknik och matematik och får belöningar för sitt arbete.