Katarina Graffman

Fil Dr, CEO Inculture
Katarina har de senaste 15 åren kontinuerligt studerat hur ny medieteknik förändrar människors beteenden, främst med fokus på yngre användare. Hon har utfört uppdrag till bl.a. Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Television, Medierådet, Bonniers, Utbildningsradion, BBC Alba och olika finlandssvenska medier.

Jack Werner

Frilansjournalist
Jack Werner är frilansjournalist och medgrundare av Källkritikbyrån. 2014 lanserade han tillsammans med två kollegor satsningen Viralgranskaren på tidningen Metro, som belönades med Stora journalistpriset. Han är programledare för SR-podden Creepypodden, och har skrivit böckerna ”Creepypasta – spökhistorier från internet” och ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”.

Henrik Pallin

Henrik Pallin

Socionom, kurator och expert på ungas nätanvändning
Med fokus på samspel, relationer och integritet är han en av Sveriges populäraste föreläsare för skolelever. Han är aktuell med boken ”Kampen om skärmtiden – vad varje förälder behöver veta om unga och nätet”. Han menar att som vuxen möta sina barn i det sammanhang där de trivs och utvecklas inte handlar om teknik utan om intresse för barnen.

Maria Heimer

Skolbibliotekarie, lärare och författare Studentlitteratur AB
Maria Heimer är skolbibliotekarie , författare och föreläsare. Hon har arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Maria har varit delaktig i flera utmärkelser för en skolbiblioteksverksamhet i framkant. Senast 2020 då skolbiblioteket hon arbetar på utsågs till ett skolbibliotek i världsklass.

Annika Andersson

Dr i psykologi (kognitiv neurologi), universitetslektor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet i Växjö
Annika arbetade som förskollärare i Lund och Sydney innan hon doktorerade i psykologi vid University of Oregon. Hennes forskning fokuserar på språkinlärning, speciellt andraspråksinlärning och gärna med barn. I forskningen använder hon sig av språktest i kombination med hjärnaktivitet (EEG). Med kombinationen kan man läsa av när och hur hjärnan bearbetar ett språk beroende på ålder vid inlärning, hur väl individen kan språket, vilka språk individen kan, hur semantik, fonologi och syntax bearbetas. Annika är med i projektet med Prof Agneta Gulz där man undersöker matematikinlärning hos förskolebarn som spelar det digitala matematikspelet 'den Magiska Trädgården'. Här jämförs hur väl inlärningen går om de fått börja spela på arabiska följt av svenska eller om barnen bara fått spela på svenska.

Constanta Olteanu

Professor, Linnéuniversitetet
Professor i matematikdidaktik. Driver forskningsprojektet ”Programmering i skolmatematiken - matematiska resonemang och meningsskapande” som genomförs i samarbete med fyra lärare som undervisar matematik på högstadiet. Inom Skolverkets uppdrag (Matematiklyftet) har Constanta varit vetenskapsledare för modulerna ”Algebra, åk 1-9” och ”Programmering i grundsärskolan, åk 1-9”. I dessa moduler har hon skapat flera texter och aktiviteter som används av verksamma lärare i hela riket. Förutom detta är Constanta huvudförfattare till boken ”Programmering för matematiklärare, årskurs 1-6”.

Mirka Kans

Docent, Linnéuniversitetet
Mirka är docent på institutionen för maskinteknik och arbetar idag med utbildning och forskning samt utbildningsutveckling. Mirkas forskningsområde är främst industriell styrning och digitalisering, men hon har en bakgrund som grundskollärare. Kopplingen mellan digitala verktyg och lärande ser Mirka som ett mycket spännande område, och detta är även huvudtemat i projektet "Teknisk och naturvetenskaplig utbildning på lika villkor", som hon var projektledare för.

Anders Thoresson

Frilansjournalist
Anders är teknikjournalist sedan 20 år tillbaka. Han skriver och föreläser om teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv.

Kristina Holmberg

Lärare, forskare Lnu
Kristina är lärare och forskare vid Linnéuniversitetets lärarutbildning. Hon har sedan flera år tillbaka intresserat sig för hur förskollärare och lärare arbetar med digitala teknologi i den pedagogiska verksamheten. Genom DILE (DIgital LEarning in Preschool) har Kristina fått förmånen att arbeta med digitalisering i ett nordiskt perspektv. Resultatet finns publicerat i e-boken "Lek och lärande med digitala verktyg i nordiska förskolor". Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Ulrika Sultan

Doktorand Linköpings universitet
Ulrika har arbetat som och är utbildad förskollärare, grundskollärare och lärare i fritidshem. Numera är hon doktorand vid Linköpings universitet och forskar om flickors teknikintresse. Hennes forskningsfokus handlar om att visa på och hitta vägar till kunna bibehålla flickors teknikintresse.

Mattias Davidsson

Mattias Davidsson

Lektor vid institutionen för Datavetenskap och Medieteknik vid Linnéuniversitetet
Mattias är lektor vid Linnéuniversitetet och jobbar med att undersöka nya möjligheter gällande digitala hjälpmedel för kommunikation för de utan talat språk.

Anna och Hanna

Hanna Elving & Anna Åkerfeldt

Swedish Edtest
Hanna Elving leder det nationella testbädden för Edtech, Swedish Edtest, www.edtest.se. Anna Åkerfeldts forskningsintresse är lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna. För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik och leder Ifous forsknings och utvecklingsprogram, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning. Anna samarbetar även med Skolverket att ta fram material till lärare kring att välja och värdera digitala lärresurser.

Anna och Hanna

Susanna Nordmark

Universitetslektor i Data- & informationsvetenskap med inriktning mot Utbildningsteknologi
Fakulteten för teknik, institutionen för datavetenskap och medieteknik. Susanna Nordmark och Italo Masiello från forskargruppen EdTechLNU presenterar ett nytt ämnesområde och ett nytt masterprogram: utbildningsteknologi – en bred, tvärvetenskaplig satsning för att möta behovet av en ny roll i utbildningssammanhang: EdTech-strateg. (EdTech = Educational Technology = utbildningsteknologi)

Anna och Hanna

Italo Masiello

Professor i Educational Technology
Italo Masiello och Susanna Nordmark från forskargruppen EdTechLNU presenterar ett nytt ämnesområde och ett nytt masterprogram: utbildningsteknologi – en bred, tvärvetenskaplig satsning för att möta behovet av en ny roll i utbildningssammanhang: EdTech-strateg. (EdTech = Educational Technology = utbildningsteknologi)

Nominerade nätspridare

Daniel Högvall

Gymnasielärare vid Växjö Katedralskola
Daniel undervisar i juridik och kriminologi men är även behörig i samhällskunskap och geografi. I arbetslaget har Daniel funktionen som användarstödjare för IST-L. I det uppdraget ingår även att stödja kollegor med övriga (främst mjukvarurelaterade) IT-frågor. Daniel har tidigare jobbat på Korrespondensgymnasiet i Torsås där all undervisning bedrivs på distans. De sju-åtta åren där lärde honom massor om undervisning i en ickefysisk klassrumsmiljö. Dessa erfarenheter försöker han sprida på så många sätt han kan till sina kollegor. Daniel har en levande och aktiv YouTube-kanal där han sprider sina föreläsningar och möter juridik- och kriminologielever från hela Sverige. Kanalen har fler än 1500 följare och mellan 15 000 - 20 000 visningar per månad.

Anna och Erika

Erica Grahn och Anna Edberg

Förskollärare Förskolan Galaxen Lessebo kommun
Erica och Anna är nyutbildade förskollärare. Både Erica och Anna arbetar som IT-pedagoger på samma förskola och blev intresserad av digitalisering, när de läste den valbara kursen ”Digitala verktyg i förskolan”, på universitetet. Då hade de en aktiv och engagerad digitaliseringsstrateg i kommunen, vilket skapade intresse och engagemang. Detta gjorde att de med enkla medel ville undervisa mer med digitala verktyg. De har skrivit ett självständigt arbete om digitalisering i förskolan. I början arbetade de mycket med att införa Schoolsoft både till pedagoger och vårdnadshavare. De hade träffar med andra IT-pedagoger i kommunen där kommunen digitaliseringsstrateg var drivande. Det var alltid inspirerande och givande träffar vilket inspirerade dem att jobba aktivt med digitala verktyg tillsammans med barnen.

Anna Hedin

Mellanstadielärare, Strömsnässkolan i Markaryds kommun
Anna tog examen 2019, så hon är en nyexaminerad lärare. Hon har tidigare vikarierat som lärare i cirka 5 år. Just nu arbetar Anna med svenska i årskurs 3 och matematik och SO i årskurs 6. Till hösten blir hon klasslärare för blivande årskurs 4, då i samtliga teoretiska ämnen. Anna är en pedagog som älskar det digitala och försöker använda detta så mycket som möjligt i undervisningen. Gleerups är skolans digitala läromedel, där är Anna superuser.

Anna Berg Wiesel

Karriärlärare inom teknik, åk 4-6 Hjortsbergskolan Ljungby kommun
Anna har arbetat som lärare i över 20 år, främst på mellanstadiet. Anna är utbildad kock, och har drivit café på en båt i Stockholm. Hon har under de senaste åren haft fördelen att få arbeta endast med matematik, teknik samt NO-ämnena i två parallella klasser. Anna arbetar ständigt på att utbilda sig själv och sina kollegor inom IT och digitalundervisning.

Jessica Petersson

Lärare, Alvesta kommun
Jessica har arbetat som lärare på Grönkullaskolan i snart 6 år och hon har älskat varenda stund! Hon är nyfiken och aldrig rädd för att göra misstag. Jessica föreläser om hur hon har misslyckats och lyckats med digitala verktyg för att tillsammans med eleverna skapa en stabil struktur i klassrummet.

Peter Skov Pedersen

Specialpedagog och förstelärare, Haganässkolan Älmhult
Peter är specialpedagog och förstelärare i digitalt lärande på Haganässkolan i Älmhult. Han hjälper lärare elever med olika digitala verktyg, både administrativa och pedagogiska verktyg.