Med iMovie kan man skapa filmer och bildberättelser direkt i iPaden. Inga kameror, sladdar eller annan utrustning behövs. Alla klipp i filmen lägger sig på ett klippbord där du kan flytta runt dem med fingret. Man kan lägga till ljud och text och utforma filmen utifrån flera teman.
Datum & tid: 18/2 kl. 13.00-16.00
Lokal: Rum Salen
Förkunskaper: Grundhant. Ipad
Kursansvarig:Tina Sundberg
Anmälan