Till innehåll på sidan

Generativ AI – ett utforskande för lärande

Föreläsningen handlar om att jobba utforskande för att skapa sig förståelse. Den är tredelad, där jag först tar er på en resa genom mitt utforskande de senaste 20 åren, och betydelsen av det, till idag där vi sitter med en ny teknologi som vi inte alltid vet vad vi ska göra med. Det blir en överflygning kring vad generativ AI kan idag och kanske imorgon, för att avsluta i praktiska prototyper och det utforskande vi gör på RISE. (Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare, Sfi, Vuxenutbildning)

Micke Kring

Projektledare RISE

Jag har varit intresserad av datorer i hela mitt liv och min första dator fick jag när jag var 9 år. Musiken kom in i mitt liv och jag började skapa musik med hjälp av datorer och det ledde mig till att flytta till Stockholm från Gävle. Där fick jag jobb på en ungdomsgård vilket ledde till jobb som it-tekniker på Årstaskolan, där ungdomsgården låg. Och där blev jag kvar i 24 år då jag fastnade för att jobba med att utforska digitaliseringens möjligheter och skola. När jag började på RISE så var det precis någon månad efter att ChatGPT släppt och jag fortsatte att jobba utforskande och hur man praktiskt kunde tillämpa denna teknologi, mycket inom skola och utbildning.