Till innehåll på sidan

Digital screening av elevers läsutveckling – vad ser vi i LegiLexis databas

Under min föreläsning kommer jag att visa resultat från studier gjorda inom ramen för LegiLexi vars databas av elevscreeningar inom området läsning stadigt växer. Vi är en liten forskargrupp som har förmånen att använda databasen i forskning och det är resultat därifrån som jag kommer ta upp i föreläsningen. (Förskoleklass, Lågstadiet)

Linda Fälth

Professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Jag jobbar med lärarutbildning på Linnéuniversitetet. Främst är det kurser som handlar om läs- och skrivinlärning, läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter som jag är involverad i. Specialpedagogik är också något som intresserar mig och som jag arbetar med.