Digitala escape rooms (Digital kvart)

Nu finns en ny digital kvart ute! Digitala escape rooms är ett sätt att ”spelifiera” undervisningen. Använd dem för att skapa engagemang och motivation hos eleverna. Eleverna tränar samarbete och logiskt tänkande för att lösa uppdragen i ett escape room. Lär dig skapa ett digitalt escape room med hjälp av Google Presentation och Google Forms.

Se filmen här

Categories: Nyheter