Till innehåll på sidan

AV1-robotar för utlåning

AV-Media/Region Kronoberg har köpt in fem robotar som kan lånas av länets skolor. Vi vill stötta långtidsfrånvarande elever i sin skolgång och i sin sociala relation med klasskamraterna genom AV1-robotarna. Genom roboten får eleven möjlighet att följa med i all verksamhet i skolan, både i klassrummet och på rasterna. AV-Media samarbetar med sjukhusskolan för att avgöra vilka elever som ska få låna roboten.

AV1 är skapad för att barn och unga ska kunna ta del av skolan utifrån sina egna förutsättningar. Användaren av AV1 kan själv bestämma när den ska vara upp- eller nedkopplad genom att trycka på en knapp i appen. Om barnet inte känner sig i form för att delta, men ändå vill vara med på undervisningen, så kan hen delta passivt genom roboten. Då lyser det blått på robotens huvud. Vill barnet räcka upp handen för att svara på en fråga kan hen trycka på en knapp, så börjar ett vitt ljus blinka på robotens huvud. Se film om roboten.

Vi ser att våra AV1-robotar gör nytta! Genom roboten får eleven möjlighet att följa med i all verksamhet i skolan, både i klassrummet och på rasterna. Nedanstående meddelande har vi fått från en lärare som berättar om framgångarna med roboten.

Hej! Jag tänkte att jag kunde skicka en liten uppdatering kring hur det går med vår robot samt elev. Roboten har fungerat suveränt och det har varit en enorm tillgång för eleven men även för oss personal. Vi har inte behövt krångla med Google-Meet utan bara behövt ta fram roboten så har allt fungerat. Roboten mottogs positivt av alla andra eleverna i klassen. Vi har använt den både i helklass, i små grupper men även i par-diskussioner. Det har även gett ett så pass bra resultat att vi börjar få tillbaka vår elev mer och mer till skolan. Vill tacka för denna möjlighet som jag har fått!

Kontaktperson: Camilla Jönsson camilla.jonsson@kronoberg.se