I februari 2018 lanserade Ljungbergmuseet Art Smart, en interaktiv, digital konstpedagogisk plattform främst riktad till grundskolan i Kronobergs län.

På hemsidan Art Smart, framtagen i samarbete med AV-media Kronoberg, kommer ett par målningar från egna samlingar, samarbetspartners och andra konstverk att presenteras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

I varje konstverk kommer ett antal noder att leda klassen vidare till beskrivningar om konstnären, tiden för konstverkets framställande och tolkningar av verket till exempel. Varje verk hanteras på sitt unika sätt, för visst blir det olika diskussioner om olika slags konst?

På hemsidan erbjuds lärare en enkel introduktion till sidan, förslag på användningsområde, vilket ämne som passar till vilken bild, bilduppgifter mm.

Tanken med Art Smart är att nå ut till fler elever i skolan, och deras pedagoger. När vi i vårt arbete på skolorna eller vid deras besök på Ljungbergmuseet talar med lärare tycker de ofta att det kan för lite och vågar ännu mindre när det gäller konst.

Art Smart ska stärka lärarens kunskap om konst och konstpedagogik samt ska väcka elevernas intresse för konst och att prata om konst. När projektets första fas har utvärderats initierar vi fas 2:
T ex. QR-koder med länkar till fler konstverk. Informativa filmer med konstpedagog som presenterar fler verk, bilduppgifter, tolkning eller förklaring av bildsymbolik mm.

Art Smart är ett projekt som drivs av konstpedagog Linda Tranquist på Ljungbergmuseet - Kronobergs läns bildkonstmuseum med ekonomisk hjälp från Region Kronoberg.

Till Art Smart