Åke och Lennart tackar för sig på Makerbussen!

Kanske ni har träffat entusiasterna Åke Sjöberg och Lennart Axelsson när de åkt runt med Makerbussen under tre terminer? Tusentals elever har glatt sig åt att få arbeta med Little bits och Makey Makey under ledning och inspiration från dessa veteraner. Nu är detta inslag i Makerbussen avslutat och nya utmaningar finns att boka upp med Micro bits och Strawbees som bas.

Både Lennart och Åke  är numera pensionärer på hel eller deltid och deras glädje är stor när makerlektionerna kommer på tal.
– Vi trodde nog på stor uppslutning när vi drog igång detta men var överraskade av att eleverna tog till sig arbetsmodellen med sådan glädje. Det har gett oss en fantastisk upplevelse där vi båda fått sluta cirkeln där vi en gång började, i klassrummet, säger Åke.

En annan erfarenhet som är glädjande är att alla elever, oavsett språk eller andra förutsättningar för lärande, valt att delta med stor entusiasm.
– Det visar på att teknik intresserar alla barn om de ges rätt förutsättningar att använda verktygen, säger Åke och lämnar även en brasklapp: Det kan hända att jag inte kan låta bli att hjälpa till med Makerbussen vid tillfälle då det behövs. Det är ju så roligt!

Makerbussen kan bokas av dig som är med i Maker tour – Mot nya höjder.

– > Läs mer här 

Categories: Nyheter