iPad och dokumentation (fsk)

Kraven på dokumentation i förskolan är tydligt i läroplanen och efterfrågas

av föräldrarna. Använd iPad till pedagogisk dokumentation! Vi tipsar om enkla

gratisappar och mer avancerade appar för att dokumentera verksamheten.

Datum & tid   8 mars kl 13:00 – 16:00

Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö

Förkunskaper: Grundhant. iPad

Kursansvarig:  Anna Prissberg

Anmälan