Kreativ användning av ipad – Det finns många olika sätt att nyttja tekniken i ipad. Hur kan man tänka om man inte har ipads till alla elever eller bara några få ipads i klassen? Få tips på appar,  teknik och tankar på hur man kan jobba med ipaden på ett kreativt sätt. Cloud qr, Explain everything och Kahoot är exempel på resurser som vi tar upp.

Datum & tid:  5 april kl 13.00-16.00

Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö

Förkunskaper: Grundhant. iPad

Kursansvarig: Anna Prissberg

Anmälan