Här finns samlat webbresurser och ipad appar som kan vara bra att ha i sva och sfi undervisningen:

Webbresurser:

Mediekatalogen SLI– Titta på filmer och bli inspirerad

Skolplus– webbsida som du loggar in i genom SLI eller genom att skriva lösenord.

www.tikireader.se– en länslicens på AV-Media där du jobbar med läsförståelse.

www.matteportal.se – en länslicens på AV-Media färdighetsträning i matematik år 1-6.

www.studi.se– inspelade lektioner med möjligheter till översättning på olika språk. Länslicens för mellanstadiet-gymnasiet.

www.pratstart.se – ett lättanvänt digitalt läromedel som stöttar nyanlända att på ett effektivt och roligt sätt lära sig svenska. Du väljer från 19 språk såsom arabiska, somaliska, persiska, dari och tigrinja.

www.glosboken.se– en länslicens på AV-Media, inlärning av glosor(t ex begrepp).

www.elevspel.se– en webbsida med blandade spel

tema modersmål– resurssida för modermål

http://www.digitalasparet.se/– en samlingsida med mycket bra material för sfi och sva, ljud och bild funkar ej i ipad eftersom det är gjort i flash.

http://www.lardigsvenska.com/ – en webbsida som istället för att presentera konkreta grammatiska föreläsningar och övningar, skapar de dagens inlägg med hjälp av böcker, tidningar, annonser och vardagliga samtal.

https://www.informationsverige.se/sv/ – Information om Sverige för nyanlända

http://svenska2.oer.folkbildning.net/ – Här finns ett antal korta filmer som i ord och text beskriver olika grammatiska moment och hur det svenska språket är uppbyggt.

Pappasappar.se– har gjort en samanfattning på  appar som  har inbyggt tal på flera språk, inte bara svenska. Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte.

Inläsningstjänst- Du kan få studiestöd på modermål- https://inlasningstjanst.se/studiestod.html

YouTube– har många bra Sfi sidor som är bra att använda. Sök på sfi, svenska som andra språk eller nyanlända.

Communicate SymWriterOrdbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning gör SymWriter 2 till det perfekta redskapet för enkel ordbehandling för den som behöver extra stöd vid skrivandet.

Communicate InPrintIn Print är ett fantastiskt redskap där du kan skapa böcker, nyhetsblad, scheman, arbetsblad, veckobrev, instruktioner, bildstödskort, överlägg till samtalsapparater mm. Finns färdigt material sfi på www.symbolbruket.se

Appar för ipad:

Här har jag valt ut några av alla appar som finns att tillgå:

Tala Markering– detta är en talsyntes som ingår i alla ios enheter (iPad, iPhone mm) för att få detta att fungera måste man ställa in ipaden. Klicka på inställningar- Allmänt- Hjälpmedel-Tal- Sätt på denna och sänk hastigheten och välj Markera ord- Röster- Svenska- välj Alva eller Oskar Förbättrad.

Dikteringsfunktion(taligenkänning)-   Det finns en svensk dikteringsfunktion (taligenkänning) inbyggd i din enhet. Till vänster om mellanslagstangenten finns det en liten mikrofon som du kan klicka på. Efter att du har klickat på den hörs ett litet ljud och därefter kan du prata in det du vill ha i skrift. Dikteringsknappen hittar du överallt där du har ditt tangentbord. Du kan med andra ord skriva med din röst i ordbehandlingsprogram, mejlprogram och i meddelanden mm. Tänk på att tala tydligt och inte för snabbt. Du måste aktivera Siri i inställningar.

Skolstil 2 enkel ordbehandlare som kan användas när man vill skriva texter och samtidigt få bokstavsljuden, orden och meningarna upplästa. http://www.skolappar.nu/skolstil-2/ se hur de jobbar med appen https://www.youtube.com/watch?v=1XRSHEfvsiA och https://www.youtube.com/watch?v=2HWwEw6N5gA

Legimus (0kr)- talboksspelare där personer med läshinder kan lyssna på talböcker. Appen kopplas upp mot MTM:s katalog med nära 100.000 st inlästa böcker i DAISY-format. Det är främst skönlitterära böcker på svenska, men några läromedel finns och ett litet utbud av engelska böcker. Krävs att du har enskild nedladdning och det får du på ditt skoldatatek eller bibliotek. http://www.skolappar.nu/legimus/

QuickVoice – En inspelningsapp där du kan spela in föreläsningar/kom ihåg eller dina glosor, veckans ord eller lyssna på dej när du läser i svenska/engelska.

SLI.SE app(0kr)- Detta är en iphoneapp, ge eleverna inlogg så kan de titta på film innan eller efter en genomgång.

UTalk svenska – En tydlig och bra app som övar begrepp, uttal, ordkunskap och fraser. Lyssna, härma och lyssna på ditt uttal, testa sedan igen. https://www.youtube.com/watch?v=TIjYUIjFnsQ

Bitsboard (läs mer här) – I denna app kan du hitta många färdiga paket med flashcards tillverkade av andra pedagoger runt om i Sverige och världen. Sök på ”svenska” eller ”Sfi”i katalogen för att hitta dem. I Bitsboardappen kan du också skapa egna flashcards för att anpassa till sin egen undervisning. När du har skapat eller laddat ner ett paket med flashcards så kan de användas på flera sätt, t.ex. bilder med eller utan ljud, tryck på rätt bild när du hör ordet, rätt eller fel, para ihop ljud, bild och text, meningsbyggnad eller stavning med synliga bokstäver och meningsbyggnad eller stavning med hjälp av tangentbordet. Se film

Alfavux– en app för lite äldre elever med annat modersmål, som inte kan, eller har svårt att läsa och skriva. Bilda ord med hjälp av läggbokstäver, foton och ljud. Få återkoppling med hjälp av inspelade bokstavsljud. http://www.alfavux.se/hur-fungerar-alfavux

svenska på en månad– Träna grundläggande svenska genom att lyssna på ord, fraser och meningar i form av genomgångar där språket visualiseras med bilder. Efter genomgångarna kan man träna sina språkkunskaper med interaktiva övningar. I genomgången presenteras bilder och tillhörande ord/fras eller mening. Genomgången är uppdelad till att presentera bilder med tal och text till, därefter tränas svenska genom vald förhörsmetod, att välja bild till text/ljud eller att skriva till bilder.

Pratstart– Pratstart är ett lättanvänt och effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända.

Svaapp- Det har länge efterfrågats en app för lästräning och läsförståelse. Nu har den kommit. Skaffa ett konto och testa gratis i 4 veckor. Därefter kan man bestämma om skolan ska fortsätta använda appen till ett abonnemangspris som inkluderar hela skolans pedagoger och elever och sträcker sig ett läsår i tagethttp://www.skolappar.nu/svaapp/

Lingio– Helt gratis. Finns på åtta språk: spanska, tyska, portugisiska, franska, italienska, engelska, arabiska och svenska – och kan användas fritt mellan språken.Finns i dag 300 kurser, 12.000 ord och 2.000 meningar – på varje språk

Duolingo– En grafiskt snygg och enkel .Ett litet minus är att det inte går att ha svenska som start-språk.

Språkkistan- Språkkistan är en anpassningsbar pekboksapp som innehåller över 20 minoritetsspråk, samt svenska. För varje språk finns 300 ord att lära sig, uppdelat på tio olika vardagsteman. Appen kan användas för hemspråksträning eller för att lära sig svenska/främmande språk. https://www.youtube.com/watch?v=rV25bATVeq0

Lär dig svenska med Babbel– Träna grundläggande svenska genom att lyssna på ord, fraser och meningar i form av genomgångar där språket visualiseras med bilder. Efter genomgångarna kan man träna sina språkkunskaper med interaktiva övningar. Lite krångligt med betalningar.

Läskod- Appen LäsKod har en föredömligt tydlig nivåindelning och har två viktiga huvudfunktioner. Dels kan den med fördel användas för de elever som behöver träning att koppla ljud-bokstav och som har svårt att nå nästa nivå inom läsningen. Den kan med sin layout och inriktning vara mer tilltalande för de lite äldre eleverna som ännu inte knäckt koden. Den andra målgruppen är de lite äldre eleverna som har ett annat modersmål. http://www.skolappar.nu/laskod/

Bookcreator– du skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Eller varför inte både inläst text och musik? Det går nämligen att lägga till flera ljud på en och samma sida. Du kan även lägga till filmer från ditt eget bildarkiv.

Puppet Pals– Att spela in egna pjäser, utan att själv vara med på riktigt uppe på en scen, tycker nog många elever är skönt. Det kan vara jobbigt nog bara att bidra med sin röst som man gör här. Man kan träna på sitt språk utan att synas.

Imovie- I detta program kan du skapa och redigera film och träna på att berätta.

Pic Collage– skapa bildcollage för att lära dig ord, inget ljud.

Pekbok– peka och hör vad det är för något på fotografierna.

Läs och förstå–   för elever som behöver träna ord och begrepp. Varför inte öva sin förståelse genom att eleverna får göra ord- och begreppslistor där ord och bild samspelar.

Bokstavspussel– Ljuda ihop bokstavsljud kopplade till symbol, för att sedan utläsa ordet och på sikt kunna skriva ordet på egen hand.

lyssna och läs– Massor av möjligheter för den första läsinlärningen. Barnen kan träna begrepp, alfabetet och att hitta rätt ord.

Stavningslek-här lär man sig att stava på ett lekfullt sätt och möjlighet att ljuda enkla ord. Den passar framförallt nybörjare i läsning.

stavningslek 2-I appen får barnen öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver. På detta sätt kan läsförmåga och stavning förbättras samtidigt som man lär sig språkets ljudmässiga uppbyggnad. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt. Film om stavningslek https://www.youtube.com/channel/UC1ts0TgY4-ArHMmdUMRchEQ

Läslandet 2– Läslandet 2 är en pedagogisk app som stimulerar och tränar läsförståelse och grammatik. Appen innehåller över 1100 meningar och har svenskt tal. https://www.youtube.com/watch?v=88qJoLhfyx8

knäck läskoden-Ett verktyg till den första läs- och skrivinlärningen, ett komplement till lästräning och skrivövningar på ett lustfyllt och multimodalt sätt. Tanken med appen är att eleverna ska kunna träna på bokstävernas ljud och form, samt skrivriktning.

SE bokstavsljuden– där man kan träna på bokstavsljuden. Dels hur varje bokstav uttalas, men också att kunna identifiera begynnelseljudet i olika ord.

Kors och Tvärs– en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i korsordsform. Appen innehåller fyra olika delar i korsordsstil, var och en i tre olika svårighetsgrader. Här finns 270 korsord att lösa på fyra olika sätt = 1080! Dessutom ingår Engelska med lika många korsord! När du skriver så får du får höra bokstavsljudet för den bokstav du tryckt på. Kors & Tvärs skiljer på långa och korta vokaler. När du har stavat hela ordet får du höra ordet läsas upp.

Vem är jag– Spela det klassiska gissningsspelet, med HD-grafik och animerade personer.

WordGameTalk-Bli bra på att tala det språk du håller på att lära dig!

Ord i fokus- Svensk ordförrådsträning http://ordifokus.se/

SAOL-En omfattande, uppdaterad och lättillgänglig ordlista med fler än 125.000 st ord.

Lexin– Denna sida eller app är den som rekommenderas mest av modersmålslärare. Du kan översätta enstaka ord och lyssna på svenskt uttal.

Itranslate – Översättningsapp, där du också får höra uttalet.

Google Översätt– finns möjlighet att ta kort och få uppläst texten, dessutom översatt till olika språk. kan även prata in text och få översatt. http://logopedeniskolan.blogspot.se/2015/01/nyhet-i-google-oversatt-appen-for-ios.html

Tal Översättare för bordsskiva -översättningsapp där det visas två fönster och du kan skapa en konversation.

Say Hi – Översättningsapp, du kan tala in och den översätter till olika språk. Du kan dela det vidare via mail eller facebook.

Camdictionary free– Detta är en iPhoneapp, du kan hålla med kameran över en text och få översatt till olika språk.

Andra bra sidor där du kan få tips på appar inom SFI/SVA och nyanlända:

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/stodmaterial-1.192102

https://frokenhulya.wordpress.com/2015/01/25/appar-for-sprakutveckling-med-nyanlanda/ och https://kronanfbk.wordpress.com/

http://sfipaddan.se/

http://www.skolappar.nu/appar-for-sfi-och-nya/

https://sfipad.wordpress.com/

http://iktsidan.com/2013/04/02/sfi-appar-for-yngre-och-aldre-elever/

Spsm material Mötas http://www.spsm.se/motas