iPad- Svenska som andra språk/sfi

Vi går igenom appar och webbresurser som kan användas i svenska som andra språk och SFI.

Kursansvariga: Camilla Jönsson

Datum & tid:  26 april kl. 13.00-16.00

Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö

Förkunskaper: Grundhant. iPad

Kursansvarig: Camilla Jönsson

Anmälan